W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji, nałożoną przez organizatora konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym”, Miasto Tczew prosi wszystkie osoby, które złożyły oświadczenia w powyższym naborze o uzupełnienie dokumentacji.

Do dnia 14 grudnia br. należy dostarczyć:

– dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia przodka w byłym PGR (np. świadectwa pracy, dokumenty z ZUS, zaświadczenia o zatrudnienia lub inne). Dotyczy osób, które nie złożyły takich dokumentów podczas składania oświadczenia.

– dokumenty potwierdzające fakt pokrewieństwa wnioskodawcy w linii prostej z osobą/przodkiem – byłym pracownikiem PGR – odpisy aktów stanu cywilnego np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu itp. Dotyczy wszystkich osób, które złożyły oświadczenia.

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Tczewie do dnia 14 grudnia 2021 r włącznie :

– listownie na adres Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew (liczy się data wpływu),

– osobiście do Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew – biuro obsługi klienta na parterze budynku,

– mailowo w postaci skanu dokumentu na adres: lepek@um.tczew.pl

W każdym przypadku na kopercie lub w wiadomości należy umieścić informację iż dotyczy „Grantów PPGR” oraz podać imię i nazwisko wnioskodawcy (osoby, która złożyła oświadczenie).

Dokumenty mogą mieć formę kserokopii.

W przypadku pytań i wątpliwości można kontaktować się pod nr:

58 7759-492, 58 7759-379, 58 7759-413

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWymieniamy miejskie oświetlenie
Następny artykułBadanie rowerowe 2021