Votum zaufania i jednogłośne absolutorium z wykonania budżetu  miasta za 2021 r. otrzymał prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki podczas sesji Rady Miejskiej 30 czerwca br.

Radni zapoznali się z Raportem o stanie miasta, po czym nastąpiło głosowanie.  Za votum zaufania głosowało 19 radnych, 3 było przeciwnych (Łukasz Brządkowski, Marcin Kussowski i Michał Cisielski z klubu Tczew od Nowa).

Regionalna Izba Obrachunkowej zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu miasta za 2021  rok. O udzielenie absolutorium wnioskowała też Komisja Rewizyjna, o czym poinformował jej przewodniczący Roman Kucharski.

Uchwał e w sprawie udzielenia prezydentowi miasta absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok radni przyjęli jednogłośnie.                                                                                                                                                                                                          

– Dziękuję za votum zaufania i jednogłośne absolutorium za 2021 rok. Budżet to nasze wspólne dzieło. Dziękuję radnym, że byli konsekwentni w tworzeniu budżetu i jego realizacji. To wspólny sukces, który przekłada się na rozwój naszego miasta – powiedział prezydent Mirosław Pobłocki.

W 2021 r. dochody budżetu miasta wynosiły 345 mln zł, wydatki: 340 mln zł. Nadwyżka budżetowa osiągnęła ponad 5 mln zł. W ciągu roku było 9 korekt budżetu. Na inwestycje przeznaczono ponad 43 mln zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne ubiegłego roku to:

– stadion lekkoatletyczny (II etap),

– remont ul. Stoczniowców (I etap),

– sygnalizacja świetlna akomodacyjna – ul. W. Polskiego, Grunwaldzka, Sobieskiego,

– budowa Centrum Wspierania Rodziny – ul. Podgórna 8,

– skwer rekreacyjny – ul. Bora-Komorowskiego,

– zagospodarowanie wód opadowych i budowa zbiornika retencyjnego na terenie byłej jednostki – przy ul. Tczewskich Saperów,

– inwestycje oświetleniowe – m.in. ul. Wąska i Ogrodowa, al. Kociewska.

 Zadania kontynuowane w 2022 r.:

–  rozbudowa SSP 2, r

– remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. J. Dąbrowskiego

–  przebudowa układu drogowego na os. Zatorze.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZakończenie projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
Następny artykułPonad pół wieku posługi w Tczewie – film o księdzu Piotrze Wysdze