PROJEKT: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew – edycja 2017

PROGRAM: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017)


Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. “SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


ADRES INTERNETOWY WFOŚiGW w GDAŃSKU: https://wfos.gdansk.pl

TERMIN REALIZACJI: 03.07.2017 rok – 20.11.2017 rok

PRZEDMIOT PROJEKTU: Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz Transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Prace polegające na utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, tj. płyt azbestowo cementowych (tzw. eternitu) powstałych wskutek wymiany pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych. Przewiduje się zutylizowanie pokryć dachowych zawierających azbest dla 10 obiektów, w tym 9 wymaga demontażu, a w 1 miejscu materiały są już zeskładowane i wymagają usunięcia.

Łącznie w 2017 roku usunięto 15,878 Mg wyrobów zawierających azbest.
W ramach projektu zrealizowano działania informacyjno-edukacyjne z zakresu szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest.

EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz Transport: 7 lokalizacji, masa 14,294 [Mg]
Zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest: 1 lokalizacja, masa 1,584 [Mg]
Łącznie lokalizacji 8, masa 15,878 [Mg]

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowite koszty projektu: 7 748,33 PLN (netto)
Koszty kwalifikowane: 7 748,33 PLN (netto)
Dotacja na pokrycie wydatków na realizację zadań WFOŚiGW (40%)     3 099,33 PLN

WYBRANY WYKONAWCA:
PRO-EKO SERWIS Sp. z o. o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta cenowa
Koszt zamówienia brutto: 9 294,00 PLN
Termin realizacji: do dnia 31.10.2017 r.

Informacje dotyczące usuwania azbestu, np.: zmiany legislacyjne, źródła finansowania projektów związanych z azbestem można odnaleźć na stronach internetowych:

1. Ministerstwo Rozwoju: www.mr.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanieazbestu/program-oczyszczania-kraju-z-azbestu

2. Baza azbestowa: www.bazaazbestowa.gov.pl

3. Federacja Zielonych GAJA: www.gajanet.pl www.bezazbestu.com.pl

Kontakt

Ewa Banaszak, Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych
58 775-94-74, banaszak@um.tczew.pl


Pracownik Wydziału Rozwoju MiastaREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułCzyste powietrze Tczewa 2016
Następny artykułCzyste powietrze Tczewa – edycja 2017