Urzędnicy roznoszą decyzje podatkowe

154

W 2022 r. decyzje dotyczące podatku od nieruchomości będą doręczane przez 15 urzędników.

  • Decyzje będą doręczane w dniach: od  poniedziałku do soboty w godz. 9-20.
  • W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.
  • Doręczyciele – pracownicy urzędu – nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych.
  • Na żądanie mieszkańca doręczyciele zobowiązani są do okazania upoważnienia do doręczania decyzji podatkowych.
  • Osoby odbierające decyzje podatkowe proszone są o składanie czytelnych podpisów i dat odbioru przesyłki na potwierdzeniu odbioru.
  • Urzędnik może zostawić decyzje podatkowe naszego sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.

Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dbałość o bezpieczeństwo Mieszkańców, każdy pracownik doręczający decyzje został zobowiązany do:

  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w tym obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki,
  • wstrzymania się od doręczania decyzji w przypadku zaobserwowania u siebie jakichkolwiek objawów infekcji,
  • zgłoszenia do służb sanitarnych informacji o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną podczas doręczania.

Akcja doręczania decyzji potrwa od 28 stycznia do 23 lutego 2022 r. (włącznie).

Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSesja Rady Miejskiej – 27 stycznia (transmisja on-line)
Następny artykułKoncert Karnawałowy dla Mieszkańców – z okazji Dnia Tczewa