Trzy wnioski o dotację na remont zabytków

115

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa do dnia 10 stycznia 2022 r. wpłynęły do tut. urzędu 3 wnioski o przyznanie dotacji na bieżący rok.:
•dot. obiektów położonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków:
1.wniosek właściciela nieruchomości przy ul. Rybackiej 33 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont dachu (ul. Rybacka 33, Tczew)
2.wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Chopina 2 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont elewacji frontowej budynku (ul. Chopina 2, Tczew)
3.wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Chopina 26 w Tczewie o przyznanie dotacji na wymianę stolarki drzwiowej (ul. Chopina 26, Tczew)
Wszystkie wnioski poddane zostaną analizie pod względem zgodności z ww. uchwałą (z uwzględnieniem błędów/braków formalnych i merytorycznych).
Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miejska w Tczewie w formie uchwały. Wszyscy wnioskodawcy powiadamiani zostaną pisemnie o podjętych przez Radę Miejską rozstrzygnięciach.
W budżecie na 2022 r. na ten cel przeznaczono kwotę 50 000 zł.”REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZeszyt ćwiczeń o Kociewiu
Następny artykułRośnie nowy budynek TTBS