Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Tczewskich Saperów – na terenie byłej jednostki wojskowej.  W przetargu, na który wpłynęło 8 ofert, za najkorzystniejsza uznano ofertę firmy ARS z Kolnika. Koszt inwestycji to 626 tys.

Obecnie realizujemy pierwszy etap inwestycji czyli wykonanie części z opracowania projektowego – „Budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie wraz z adaptacją istniejącego zbiornika terenowego na zbiornik retencyjny wód opadowych i roztopowych”. Wykonanych zostanie blisko 140 m kanalizacji, co zabezpieczy potrzeby m.in. powstającego osiedla mieszkaniowego.

Na terenie objętym inwestycją wcześniej odbywały się ćwiczenia wojskowe, dlatego też prace muszą być prowadzone z należytą ostrożnością.

Termin wykonania I etapu mija z końcem bieżącego roku.

M.M.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRozpoczynają się prace przy przebudowie układu drogowego na Zatorzu
Następny artykułSpotkanie online z Elżbietą Pałasz