PROJEKT: Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie.

PROGRAM: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

TERMIN REALIZACJI: 19.12.2012 rok – 31.12.2013 rok

PRZEDMIOTEM PROJEKTU JEST: termomodernizacja trzech budynków na terenie Miasta Tczewa:
budynku Szkoły Podstawowej nr 12, Gimnazjum nr 1 oraz Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. W ramach przedsięwzięcia w budynkach szkolnych wykonane zostały następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację i przebudowę instalacji C.O., wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. W Centrum Kultury i Sztuki wykonana została instalacja wentylacji i klimatyzacji oraz wspomagająca instalacja grzewcza.

EFEKT RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA: Roboty budowlane przy realizacji przedsięwzięcia zostały zakończone do dnia 20.12.2013 r.

EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA: Redukcja emisji dwutlenku węgla o 2050 MG/rok (poprawa o 62,89% do stanu przed modernizacją)

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowity koszt projektu:4 800 099,49 PLN
     Koszt kwalifikowany:4 466 971,87 PLN
     Dotacja ze środków NFOŚiGW  (30 %):1 340 089,00 PLN
Budżet Gminy Miejskiej Tczew:3 460 010,49 PLN
     Wkład własny (70%):3 126 882,87 PLN
     Koszt niekwalifikowany:333 127,62 PLN
     Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku:1 199 900,00 PLN

OSOBY DO KONTAKTU:

Ewa Pryba, Wydziału Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Tczewie, Tel.: 58 77 59 379, pryba@um.tczew.pl

Przemysław Misiewicz, Wydziału Inwestycji i Remontów, Urząd Miejski w Tczewie, Tel. 58 77 59 345, misiewicz@um.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPartnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług
Następny artykułCzyste powietrze Tczewa 2013