Tczewscy radni podjęli uchwałę dotyczącą nadania imienia Romana Dmowskiego skwerowi położonemu w obszarze ul. Topolowej i Jarzębinowej.

O nadanie nazwy wnosił Społeczny Komitet Upamiętnienia Romana Dmowskiego w Tczewie, zainicjowany przez przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej.

Uzasadnienie uchwały:

Roman Stanisław Dmowski (1864-1939) – polski polityk, publicysta polityczny, minister spraw zagranicznych i poseł na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej. Współzałożyciel Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego). Polski działacz niepodległościowy. Pod koniec I wojny światowej stał na czele Komitetu Narodowego Polski, który był uznany przez państwa Ententy za namiastkę rządu polskiego na emigracji i przedstawicielstwo interesów Polski.

Roman Dmowski był polskim delegatem na konferencję paryską w 1919 roku i sygnatariuszem traktatu pokojowego w Wersalu. Uznawany jest za jednego z ojców niepodległej Polski. Za zasługi na rzecz niepodległości oraz za przyczynienie się do rozwoju polskiej świadomości narodowej Roman Dmowski został 8 stycznia 1999 roku, w 60 rocznicę śmierci uczczony przez Sejm RP jako mąż stanu, specjalną uchwałą. W dokumencie podkreślono, że „dobrze przysłużył się Ojczyźnie” i „w stopniu decydującym do ukształtowania naszych granic” po I wojnie światowej.

W 2014 roku Sejm RP ponownie uczcił Romana Dmowskiego uchwałą, która związana była z 150. rocznicą urodzin i 75. rocznicą śmierci Romana Dmowskiego.

W lutym 2020 roku Roman Dmowski został jednym z patronów państwowej instytucji kultury – Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, powołanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułStypendia szkolne – czekamy na wnioski
Następny artykułZmiana deklaracji CEEB może skutkować odpowiedzialnością karną