Tczew wprowadza Tczewski Bon Rowerowy – program rozwoju ruchu rowerowego „Hop na Rower!”, którego celem jest pobudzenie ruchu rowerowego w dobie pandemii koronowirusa COVID-19.

Tczewski Bon Rowerowy to pakiet: 1 serwis roweru + 1 godz. nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym. Odbiorcami pakietów mogą być tylko osoby zamieszkałe na terenie miasta Tczewa, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie korzystały z roweru. Ponadto preferuje się osoby (pierwszeństwo dla kobiet) korzystające dotychczas w dojazdach do/z pracy z komunikacji publicznej.

Celem Tczewskiego Bonu Rowerowego jest zachęcenie mieszkańców i mieszkanek Tczewa do rozpoczęcia jazdy na rowerze poprzez naprawę ich rowerów oraz przeszkolenie w zakresie bezpiecznej jazdy na rowerze po Tczewie. Proponujemy na początek 150 bonów w postaci 150 serwisów rowerowych i 150 godzin nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym.

Specyfikacja dla naprawy roweru:

  • czyszczenie napędu, przerzutki przedniej i tylnej oraz hamulców,
  • smarowanie łańcucha, przerzutek oraz napędu,
  • regulacja przerzutek i hamulców
  • centrowanie kół,
  • pompowanie kół,
  • kasowanie luzów na piastach kół, steru kierownicy i mechanizmu korbowego,
  • kontrola połączeń śrubowych i kasowanie luzów,
  • sprawdzenie sprawności i skuteczności działania podzespołów roweru wraz z informacją zwrotna dla klienta,
  • bon na części w kwocie 70 zł: wymiana łańcucha, klocków hamulcowych i linek, opon oraz przerzutek, a także innych części wpływających na bezpieczeństwo jazdy.

W przypadku konieczności wymiany części roweru na większą kwotę, beneficjent bonu będzie miał możliwość dopłaty według indywidualnie przygotowanej wyceny.

Szczegółowy zakres nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym:

– Program ma na celu nabycie przez osoby dorosłe praktycznych umiejętności, jak pewnie i bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym. Uczestnicy praktycznej nauki jazdy przećwiczą z instruktorami swoje codzienne trasy np. do pracy, szkoły, do rodziny, na działkę.

Mieszkańcy i mieszkanki Tczewa będą mogli/ły skorzystać z Tczewskiego Bonu Rowerowego tylko w pakiecie tj. serwis prywatnego roweru oraz 1 godz. nauki jazdy w ruchu ulicznym. Nie ma możliwości realizacji bonu tylko w zakresie samego serwisu.

Bon będzie realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną HECA tj. Tczewskimi Kurierami Rowerowymi. Osoby chętne do skorzystania z Tczewskiego Bonu Rowerowego zapraszamy na naszą stronę www.rower.tczew.pl oraz do kontaktu mailowego (korba@atoheca.pl) i telefonicznego (510 360 560).

Realizacja programu rozwoju ruchu rowerowego w jest realizowana w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułFabryka Sztuk online – wycinanka ludowa
Następny artykułBudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie – etap I