Wiadukt w ciągu ul. Nowy Rynek, dokończenie budowy stadionu lekkoatletycznego, przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej, remont ul. Stoczniowców, przebudowa układu drogowego na os. Zatorze to tylko niektóre inwestycje, które realizowane będą w Tczewie w 2021 r. Radni jednogłośnie przyjęli budżet Tczewa na 2021 r.

Planowane dochody Tczewa wynosić będą blisko 292 mln zł, jest to o 4,8 proc. (czyli ok. 14 mln zł) mniej niż w roku 2020.

Planowane wydatki to ponad  313 mln zł. Spadek w stosunku do 2020 r. wynosi 4 proc., czyli ok. 13,4 mln zł.

Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Pozytywną opinię wydała również Komisja Finansowo Budżetowa  Rady Miejskiej wnosząc o przyjęcie uchwały przez całą radę.

Na inwestycje zaplanowano 34 mln zł, z czego 5 mln pochodzić będzie z dotacji unijnych – na dokończenie realizowanych przez miasto projektów (modernizacja Miejskiej Biblioteki  Publicznej, przebudowa układu drogowego na Zatorzu i budowa Centrum Wspierania Rodziny). Wydatki inwestycyjne stanowią  11 proc. wszystkich wydatków.

Największą część budżetu pochłoną wydatki związane z opieką społeczną oraz oświatą. Na pomoc społeczną wraz z rodziną zaplanowano 102 mln zł, na oświatę i wychowanie  – 92 mln zł. Łącznie to 70 proc. Wydatki na oświatę w zaledwie 56 proc. pokrywa subwencja  rządowa, pozostałe 44 proc., czyli ok. 41 mln zł to wkład budżetu miasta. Na gospodarkę komunalną i ochronę   środowiska  przeznaczono 28 mln zł.

Deficyt budżetowy wyniesie 22 mln z. Zostanie on pokryty z emisji obligacji komunalnych oraz ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadłużenie miasta na koniec 2020 r. wyniesie 92 mln zł, czyli 31,5 proc.  ogółu dochodów.

Za przyjęciem uchwały opowiedziały się wszystkie kluby radnych. Roman Kucharski z Platformy Obywatelskiej wskazał na nowe inwestycje. Zarówno te zrealizowane, jak i planowane, świadczą o rozwoju miasta i poprawie warunków życia mieszkańców. Radny Krzysztof Misiewicz z Porozumienia na Plus  podkreślił, że sytuacja budżetowa, nigdy nie pozwala na zaspokojenie oczekiwań wszystkich mieszkańców, ale trzeba wybrać te, które są najbardziej potrzebne. Zwłaszcza pandemia koronawirusa postawiła na głowie całą ekonomię. – Jesteśmy miastem opiekuńczym i szczodrym, o czym świadczą wydatki m.in. na opiekę społeczną, oświatę, czy gospodarkę komunalną – powiedział radny Misiewicz. – To wszystko są wydatki na potrzeby mieszkańców. Niezbędnym, chociaż bardzo kosztownym zadaniem jest budowa nowego wiaduktu w ul. Nowy Rynek. Ta inwestycja pozwoli zapobiec paraliżowi komunikacyjnemu miasta. Imponujące są także inwestycje realizowane w ramach programu rewitalizacji, zwłaszcza, ze w dużej mierze są one dofinansowane ze środków unijnych. To ambitny i dobry budżet na 2021 r. Uważam, ze spełnia on oczekiwania mieszkańców Tczewa.

Za przyjęciem budżetu optował także klub Prawa i Sprawiedliwości. Radny Piotr Antczak zwrócił uwagę na zaplanowane w 2021 r. – przebudowę oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z  Sobieskiego i Grunwaldzką oraz naświetlacze przy ul. Jagiełły, a także na środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych, które wesprą przyszłoroczny budżet.

Radny Łukasz Brządkowski z klubu Tczew od nowa zwrócił uwagę na niekorzystną dla samorządów tendencję – spadają ich dochody, a rosną obciążenia finansowe. Budżet na 2021 r, przeznacza ponad 30 mln na inwestycje, wśród których radny wymienił budowę ścieżek rowerowych, remont ul. Stoczniowców, projekt renowacji Parku Miejskiego, zagospodarowanie  osiedlowego terenu w rejonie ul. Bora Komorowskiego, remont ciągu pieszego przy ul. Retmańskiej i dokończenie budowy stadionu przy ul. Bałdowskiej.

– Dziękuję za jednomyślne głosowanie. To pozwoli nam ruszyć z wydatkami i inwestycjami od początku 2021 r. – powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – W wielu życzeniach, które ostatnio słyszymy pojawia się jeden wątek – aby 2021 r. był wreszcie normalny, aby udało nam się pokonać pandemię i abyśmy byli zdrowi – tego życzę wszystkim mieszkańcom naszego  miasta.

Najważniejsze inwestycje planowane na 2021 r. :

• INWESTYCJE REWITALIZACYJNE (realizowane przy wsparciu unijnym)

– przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. J. Dąbrowskiego – 4,5 mln zł

– poprawa bezpieczeństwa – wykonanie monitoringu i oświetlenia wraz z poprawa infrastruktury drogowej, zagospodarowanie placu zadworcowego  na os. Zatorze – 2,8 mln zł

– adaptacja budynku na Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 – 378 tys. zł

• INWESTYCJE DROGOWE

– budowa wiaduktu drogowego nad linia kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny, w ciągu drogi gminnej nr 198199G – ul. Nowy Rynek – 13 mln zł

– przebudowa ul. Stoczniowców, od skrzyżowania z ul. Robotniczą do skrzyżowania z ul. Okrętową – 2,2 mln zł

– budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem  przy ul. Retmańskiej – od Kanału Młyńskiego do ul. Czatkowskiej  –  1,1 mln  zł

– budowa miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera – 25 tys. zł

• INWESTYCJE KOMUNALNE

– zagospodarowanie wód opadowych z rejonu ul. Tczewskich Saperów – 1,9 mln zł

– wymiana odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Za Dworcem, ul. Prusa i ul. Kusocińskiego – 1 mln zł

– budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej – poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu – 360 tys. zł

– modernizacja oświetlenia  przy ul. Ogrodowej i Wąskiej – 350 tys. zł

– budowa trzech naświetlaczy przy ul. Jagiełły – 100 tys. zł.

• INWESTYCJE ROWEROWE I ELEKTROMOBILNOŚĆ

– budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żwirki, na odcinku od ul. Armii Krajowej do al. Kociewskiej – 600 tys. zł

– dokończenie Wiślanej Trasy Rowerowej – 40 tys. zł

– zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej – 160 tys. zł

– budowa stacji ładowania autobusów – 5 tys. zł.

• INWESTYCJE OŚWIATOWE I SPORTOWE

– II etap budowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej – 3 mln zł

– dobudowanie segmentu Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gdańskiej – 1,5 tys. zł

– zakup kosiarki do obsługi stadionu i innych boisk, wraz z wyposażeniem – 218 tys. zł

– zakup busa dla SSP 2 – 180 tys. zł

– zakup słupka bezobsługowego do poboru wody i energii elektrycznej na przystani – 30 tys. zł

– zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą – dla SP 4 – 28 tys. zł

– zakup zmywarki z funkcja wyparzacza dla SP 3 – 13 tys. zł

• INWESTYCJE POZOSTAŁE

– zagospodarowanie terenu osiedlowego w rejonie ul. Gen. Bora-Komorowskiego – 300 tys. zł

– modernizacja monitoringu miejskiego – 100 tys. zł

– wykonanie projektu zagospodarowania Parku Miejskiego – 60 tys. zł

– zakup namiotu pneumatycznego NPS 37 wraz z wyposażeniem – 30 tys. zł.

– wypłata odszkodowań (ul. Jedności narodu, Gdańska)

– zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 50 tys. zł

M.M.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKomitet Rewitalizacji w nowym składzie
Następny artykułUrząd Miejski w sylwestra