Łącznie, z wszystkich regionów do pierwszego etapu konkursu zgłoszono 164 tereny inwestycyjne. W wyniku przeprowadzonej 30 kwietnia br. weryfikacji i ocen zgłoszonych terenów inwestycyjnych, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano łącznie 59 ofert. Zgodnie z decyzją komisji konkursowej, do dalszego udziału w konkursie zakwalifikowano z każdego województwa tereny, które uzyskały trzy najwyższe oceny.

Miasto Tczew wytypowało do konkursu teren dawnej jednostki wojskowej – NCT, a dokładnie dwie działki na jego południowym krańcu o pow. 4,12 ha i 1,22 ha, z przeznaczeniem pod działalność usługowo-przemysłową. Ponadto zgłoszono również nieruchomości przy ul. Za Dworcem o pow. 3,67 ha, z przeznaczeniem na usługi i produkcję – należącą do prywatnego właściciela.

W trakcie audytów, które będą przeprowadzone podczas II etapu konkursu, zaplanowanego na najbliższe miesiące, zostanie wyłonionych 16 terenów – laureatów konkursu Grunt na Medal 2021r. Z województwa pomorskiego w konkursie bierze jeszcze udział Miasto Rumia – Rumia Invest Park. Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu – instytucje doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie PAIH S.A. https://www.paih.gov.pl/20210507/grunt_na_medal_kwalifikacja_terenow

Gmina Miejska Tczew od 2020 roku bierze również udział w projekcie: „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim” realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza. Projekt jest skierowany do pracowników i kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego oraz ich podmiotów (jednostek i spółek). W projekcie zaangażowani są bezpośrednio pracownicy Biura Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Tczewie – Dom Przedsiębiorcy przy ul. Obrońców Westerplatte 3.    

W ramach projektu zostaną przeprowadzone: audyty dotyczące obsługi inwestora w gminie; szkolenia i doradztwo, służące także ulepszeniu oferty inwestycyjnej; wykonanie zdjęć terenów inwestycyjnych; udział w seminariach; budowanie lokalnych sieci współpracy między gminami. Projekt zakłada stworzenie w każdej z gmin Punktu Obsługi Przedsiębiorcy (POP), w którym potencjalny inwestor otrzyma informacje o ofercie inwestycyjnej gminy. Dostępny jest już również film promocyjny z potencjalną ofertą terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Tczew: https://youtu.be/hI8ltrSg-8w

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich podmioty, które biorą udział w projekcie, zyskują: przeszkolenie kadr do obsługi inwestorów; profesjonalną ofertę inwestycyjną wraz ze zdjęciami terenów; pomoc w przygotowaniu wkładu do generatora ofert inwestycyjnych; dodatkową promocję gminy; wymianę doświadczeń i udział w tworzeniu lokalnych sieci współpracy.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. we współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczew Gminą na 5 po raz trzeci
Następny artykułKreatywna zabawa dla dzieci online – 23 maja w CKiS