Rozprzestrzenianie się koronawirusa i związane z tym ograniczenia w działalności gospodarczej powodują wymierne straty  dla lokalnych podmiotów gospodarczych.

W związku z tym prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki przygotował pakiet wsparcia dla tczewskich przedsiębiorców wprowadzając ulgi w płatnościach czynszu w lokalach miejskich oraz w podatku  od nieruchomości. Ulgi dotyczą tych przedsiębiorców, którzy zaprzestali działalności gospodarczej na skutek rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego.  Wszystkie wnioski będą rozpatrywane  indywidualnie.

Proponowane ulgi:

– umorzenie czynszu  w lokalach dzierżawionych od miasta; umorzenie dotyczy okresu trzech miesięcy – od marca do maja br.

– odroczenie, rozłożenie na raty  lub umorzenie podatku od  nieruchomości na okres trzech miesięcy – od marca do maja br.

Prezydent informuje również o możliwości rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu płatności należności na rzecz Gminy Miejskiej Tczew o charakterze cywilno-prawnym. Dotyczy to m.in. opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wnioski należy składać przed upływem terminu płatności, będą one rozpatrywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli zobowiązany do opłaty jest przedsiębiorcą, powinno to nastąpić  z poszanowaniem przepisów dotyczących pomocy publicznej (pomoc de minimis).

Szczegółowe informacje:

Informacji w spr. umorzenia czynszu w lokalach administrowanych przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa można zasięgnąć pod numerem tel. 58 530 11 00 oraz tbs@tbs.tczew.pl

W przypadku lokali dzierżawionych od miasta (targowisko Manhattan) informacji udziela Wydz. Gospodarki Mieniem Komunalnym (tel. 58 77 59 430, lorenc@um.tczew.pl)

Informacje w sprawie  udzielenia ulgi w podatku od nieruchomości można otrzymać w Wydziale Budżetu i Podatków,  tel. 58 77 59 374, 398, 402, lipkowska@um.tczew.pl

Szczegółowe informacje dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę lokali są dostępne w Wydz. Gospodarki Mieniem Komunalnym (tel. 58 77 59 430, lorenc@um.tczew.pl)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSkarbnica tczewska– skarby biblioteki online
Następny artykułKoronawirus: pomoc za pół miliona złotych dla Szpitali Tczewskich