PROJEKT: Szansa małego ucznia – indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie

PROGRAM: Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III siedmiu szkół podstawowych Tczewa. W wyniku przeprowadzenia dodatkowych zajęć nastąpi m.in. zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych, wzmocnienie rozwoju zainteresowań uzdolnionych uczniów.

Kwota pochodząca z dofinansowania została wykorzystana na uzupełnienie działań podejmowanych przez szkoły w ramach podstaw programowych, wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych uczniów, a także podnoszenie jakości zadań edukacyjnych. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Dzieci szczególnie uzdolnione wzięły udział w zajęciach rozwijających ich zainteresowania. Doposażono bazę dydaktyczną w materiały oraz odpowiedni do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych sprzęt  specjalistyczny.

BUDŻET PROJEKTU:  860 000 PLN, dofinansowanie: 100%

TERMIN REALIZACJI: lipiec 2009 – grudzień 2012

KONTAKT: 

Sylwia Olek

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Edukacji

Email: olek@um.tczew.pl

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułCentral MeetBike
Następny artykułMetropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych