Szczegóły zamówienia

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Typ: usługa
Typ zamówienia: Tryb inny niż otwarte

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew w latach 2021–2025. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew, to jest do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na tym terenie, przy wykorzystaniu posiadanej Infrastruktury, na warunkach określonych w umowie.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułUsługi szacowania nieruchomości
Następny artykułNieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.