Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego jak i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o posiadanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Deklaracje będą składane we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy zgodnie z adresem budynku. Zachęcamy do składania deklaracji online poprzez portal: https://zone.gunb.gov.pl/ lub pobrać papierową wersję z https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow i złożyć w Urzędzie właściwym ze względu na adres lokalizacji budynku.

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ?

Właściciel nieruchomości lub zarządca budynku mieszkalnego jak i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

W JAKIM TERMINI NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Na złożenie deklaracji budynki oddane przed 1 lipca 2021 mają czas do 30 czerwca 2022 r. natomiast budynki nowo powstałe w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklarację składamy w wersji papierowej do Urzędu Miasta lub Gminy, właściwym  zgodnie z lokalizacją budynku. Druki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 oraz ul. 30 Stycznia 1, a także na stronie: https://ceeb.gov.pl/

Deklarację można złożyć elektronicznie, poprzez portal: https://ceeb.gov.pl/

W JAKIM CELU STWORZONA JEST BAZA CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW?

Celem jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Baza będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejsce gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczególnym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. Baza stanowić będzie narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacja budynku.

CO JEŚLI NIE ZŁOŻĘ DEKLARACJI W TERMINIE?

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Zgodnie z  art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Przepisy sankcyjne uwzględniają jednak instytucję czynnego żalu, oznacza to iż złożenie deklaracji po terminie, jednak przed powzięciem wiadomości o tym fakcie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie skutkuje wymierzeniem kary.

Deklaracje w formie papierowej można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie:

– Budynek przy pl. Piłsudskiego 1 – parter Biuro Obsługi Klienta

– Budynek przy ul. 30 Stycznia 1 – parter Biuro Obsługi Klienta

Deklaracje można również wysłać listem poleconym na adres: Urząd Miejski w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Składanie deklaracji jest wolne od opłat, prosimy o ostrożność jeżeli w Państwa domach pojawią się osoby podszywające się pod pracowników Urzędu lub innych służb.

W przypadku pytań lub trudności ze złożeniem deklaracji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Tczewie pod numerami telefonów: 58 777 53 41 / 58 77 59 447 / 58 77 59 491 / 58 77 59 436

Zachęcamy do składania deklaracji online poprzez portal: https://zone.gunb.gov.pl/

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBiblioteka w Tczewie zakupiła nowości wydawnicze
Następny artykułDruk „Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa