PROJEKT:
„Sięgnijmy po więcej- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew.”

PROGRAM:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

OPIS PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest podniesienie wśród uczniów poziomu wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, zwiększenie poziomu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych, a także rozwój wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotów egzaminacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo- matematycznych i języka angielskiego. Cele te osiągnięte zostaną poprzez dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego.  Realizacja tych zajęć zaplanowana jest poza lekcjami i poza szkołą z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prowadzone będą również zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Baza dydaktyczna szkół zostanie wzbogacona  o pomoce i narzędzia edukacyjne. Najważniejszym efektem jaki projekt ma dać jego uczestnikom jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez zastosowanie nowoczesnych, atrakcyjnych form przekazywania wiedzy. Ścisłe powiązanie podejmowanych działań ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi szkół, wpłynie w sposób znaczący na rozwój edukacji oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych szkół podlegających Miastu Tczew.

TERMIN REALIZACJI:

01.09.2016-31.10.2018

BUDŻET PROJEKTU:
2 798 319,76 pln

DOFINANSOWANIE:
2 658 403,77 pln

KONTAKT: 

Sylwia Olek
Wydział Edukacji
Email: olek@um.tczew.pl

Katarzyna Wojciechowska
Wydział Rozwoju Miasta
email: wojciechowska@um.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBudowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie (II etap)
Następny artykułLiquid Energy – Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology