Sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 27 kwietnia

149

Porządek obrad  LVII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Tczewie

 1. Część pierwsza:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 30 marca 2023 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za kwiecień 2023 r.
 7. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 30 marca do 26 kwietnia 2023 r.
 1. Część druga:
 2. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2022 rok.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Miejskiej Tczew.
 4. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2021-2025.
 5. Roczny raport z monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-2030.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew
  1. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo – usługowego w rejonie ulicy Malinowskiej w Tczewie
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni wód opadowych – wyloty do Kanału Młyńskiego”
Następny artykułWiosenna propozycja CKiS – Kultura w sąsiedztwie – 28 kwietnia