27 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Tczewie. Obrady będą zdalne.

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 23 grudnia 2021 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa styczeń 2022 r.
 7. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 23 grudnia 2021 r. do 26 stycznia 2022 r.
 1. Część druga:
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  • obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego,
  • zmiany statutu jednostki organizacyjnej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Tczewie,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przystani nad Wisłą w Tczewie,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie,
  • zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2022 rok.
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Transmisja on-lineREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBudżet Obywatelski Tczewa – do 9 lutego czekamy na propozycje
Następny artykułUrzędnicy roznoszą decyzje podatkowe