W 2021 r. w Tczewie zawarto o 62 małżeństwa więcej niż rok wcześniej i ponownie liczba ślubów cywilnych jest wyższa niż ślubów konkordatowych. W porównaniu z 2020 r. spadła liczba urodzeń i niestety znacznie wzrosła liczba zgonów.

1. Urodzenia:

Liczba zarejestrowanych aktów urodzenia: 880 (dla porównania:2020 r. – 910, 2019 r. – 1132, 2019 r. – 1161)

  • w trybie rejestracji zwykłej: 770 (urodzenia żywe 763, urodzenia martwe 7)
  • w trybie rejestracji szczególnej (urodzenia, które nastąpiły poza granicami RP): 110

Liczba noworodków, które zostały zameldowane w Tczewie w 2021 r.: 449, czyli o ok.12,5 proc. mniej niż rok wcześniej  (2020 r. – 505, 2019 r. – 530, 2018 r. – 593).

Płeć dziecka:

żeńska: 343

męska: 420

Najpopularniejsze imiona:

  • żeńskie: Zuzanna, Zofia, Maja
  • męskie: Antoni, Franciszek, Jakub

 Imiona rzadko nadawane: Matylda, Ada, Nela, Bruno, Milan, Aleks

2.Małżeństwa:

Liczba zarejestrowanych aktów małżeństwa: 356, czyli ok. 17,5 proc. więcej niż rok wcześniej (w 2020 r. – 294, 2019 r. – 399, 2018 r. – 393), w tym:

  • w trybie rejestracji zwykłej: 325 (cywilne – 174, w tym 33 ślubów poza lokalem USC, konkordatowe – 151)
  • w trybie rejestracji szczególnej (małżeństwa, które zostały zawarte poza granicami RP):  31 

Najmłodsi małżonkowie: pan 20 lat, pani 20 lat

Najstarsi małżonkowie: pan 82 lata, pani  71 lat

Największa różnica wieku między małżonkami: 25 lata (pan 74 lat, pani 49 lat)

3. Zgony

Liczba zarejestrowanych aktów zgonu: 1032  (w 2020 r. – 934, w 2019 r. – 865, w 2018 r. – 837), w tym:

  • w trybie rejestracji zwykłej: 1015
  • w trybie rejestracji szczególnej (zgony, które nastąpiły poza granicami RP): 17.

Płeć osób zmarłych:

  • żeńska: 497
  • męska:  535.

W 2021 r. zmarło 813 r. osób zameldowanych w Tczewie, czyli o ok. 15 proc. więcej niż rok wcześniej (w 2020 r. – 692, w 2019 r. – 626).

4.Jubileusze:

Rocznice pożycia małżeńskiego obchodziły: 193 pary, w tym:

– 50-lecia – 99 par

– 55- lecia – 59 par

– 60- lecia – 22 pary

– 65- lecia – 12 par

– 70-lecia – 1 para

Rocznice urodzin:

– 100 rocznica urodzin: 2 osoby

– 102 rocznica urodzin: 1 osoba.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKoncert z Gwiazdą – Ewa Bem i Harcerska Orkiestra Dęta
Następny artykułKalendarz imprez na 2022 r.