Ogłoszono przetarg na roboty budowlane – wymianę odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa w Tczewie.

Inwestycja będzie wykonywana w oparciu o wcześniej wykonane opracowanie. Teren objęty inwestycją jest terenem drogowym, który charakteryzuje się bardzo dużym zagęszczeniem sieci podziemnych, dlatego też prace należy prowadzić z należytą ostrożnością, starannością oraz organizować je w taki sposób, aby nie zakłócić funkcjonowania najbliższej okolicy tj. mieszkańców, działających firm. Ze względu na utrudniony dostęp Wykonawca musi przewidzieć wykonywanie większości prac ręcznie bez użycia maszyn.

Zadanie obejmuje m.in.:

  • rozbiórki nawierzchni z płyt betonowych oraz z mieszanek asfaltowo – bitumicznych,
  • roboty ziemne i demontażowe,
  • roboty montażowe – wykonanie 13 studni oraz wymianę rurociągu betonowego o łącznej długości 360 mb.,
  • czyszczenie studzienek kanalizacyjnych ulicznych, podłączenie istniejących wpustów ulicznych i odtworzenie nowych z użyciem nowych materiałów,
  • próbę szczelności i monitorowanie.

Wykonawca będzie miał realizację zadania 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert mija 22 lipca br.

MLREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZapraszamy na 7. Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy
Następny artykułZagospodarowanie terenu osiedlowego przy ul. Bora – Komorowskiego