Ogłoszony został przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla dobudowy segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły, dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami. Zakres zamówienia dotyczy opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, tj.: projektów budowlano – wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski na rozbudowę Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie przy ul. Gdańskiej 2.

Rozbudowa polegać ma na dobudowaniu budynku 2-kondygnacyjnego z 6 klasami lekcyjnymi (150 uczniów) oraz niezbędnymi pomieszczeniami do funkcjonowania (pomieszczenia sanitarne-toalety).

Nowo projektowany segment budynku ma znajdować się jak najbliżej istniejącego budynku szkoły, przybudowany lub połączony łącznikiem od strony sali gimnastycznej.

Termin składania ofert mija 13 października.

Planowany termin wykonania zadania: marzec 2021 r.

M.M.

Fot. J. CherekREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułCała Polska w żółtej strefie – maseczki obowiązkowe w przestrzeni publicznej
Następny artykułDrużyna piłki nożnej – AP Sprawni