Uniwersytecie Centrum Kliniczne w Gdańsku Programu realizuje Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca.

Aktualnie rekrutowani są uczestnicy z grupy ryzyka na badanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej z makroregionu północnego (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie).

Kto może skorzystać z programu?

1. Osoby w wieku 55-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat.

2. Osoby w wieku 50-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji tytoniowej jest nie dłuższy niż 15 lat oraz wykazują jeden dodatkowy czynnik ryzyka:
– ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę,
– ekspozycję na radon,
– indywidualną historię zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
– występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
– choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

Zgłaszać się można:

Więcej informacji na stronie Programu: https://uck.pl/news/uck-walczy-z-chorobami-pluc.html

https://zbadajswojepluca.uck.pl

(UCK)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZmiana rozkładów jazdy komunikacji miejskiej – od 22 marca
Następny artykułBędzie dotacja za dawny PGR?