Alicja Gajewska, Gertruda Pierzynowska i Jacek Prętki otrzymają Medale „Pro Domo Trsoviensi”. O ich przyznaniu zdecydowała Rada Miejska w Tczewie podczas ostatniej sesji.

„Pro Domo Trsoviensi”  to jedno z dwóch wyróżnień (oprócz honorowego obywatelstwa) przyznawane przez Radę Miejską w Tczewie.

Wniosek w sprawie nagrodzenia:  Jacka Prętkiego złożyło Powiatowe Centrum Sportu, Alicji Gajewskiej – Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej oraz mieszkańcy, Gertrudy Pierzynowskiej – Stowarzyszenie Porozumienie na Plus. Zanim uchwały trafiły pod obrady sesji, kandydaci otrzymali pozytywną opinię odpowiedniej Komisji oraz Kapituły Medalu.

Wręczenie medali odbędzie się podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Dnia Tczewa planowej na dzień 30 stycznia 2022 r.

Alicji Gajewskiej wyróżnienie przyznano za działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki wśród mieszkańców Tczewa.

Alicja Gajewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2010 roku zasiada w Radzie Powiatu Tczewskiego jako wiceprzewodnicząca IV, V i VI kadencji. Należy do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zasiada w senacie Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zawodowo całkowicie „oddała się” Fabryce Sztuk, stworzyła miejsce przyjazne, otwarte, ogólnodostępne, z różnorodną ofertą kulturalną, które jest wizytówką Tczewa rozpoznawalną w kraju oraz poza jego granicami. Za dotychczasową pracę i zaangażowanie na rzecz kultury otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia: „Tczewianin Roku 2008”, „Kociewskie Pióro 2008”, podziękowanie od Marszałka Województwa Pomorskiego za działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Tczewa, srebrne odznaczenie Związku Inwalidów Wojennych RP (2013) oraz złote odznaczenie (2015), „Pierścień Mechtyldy”, Złoty Krzyż Zasługi, „Skra Ormuzdowa”, nominacja do tytułu „Pomorzanin Roku” w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego”. W 2009 roku wybrano Alicję Gajewską na matkę chrzestną statku m/v Kociewie, 38-tysięcznika wybudowanego na zlecenie Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie.

Gertrudzie Pierzynowskiej wyróżnienie przyznano za zaangażowanie społeczne podnoszące jakość życia tczewskiej społeczności oraz za promocję miasta i Kociewia.

Gertruda Pierzynowska po ukończeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy związała się z tczewską oświatą. Ostatnie dziesięć lat przed przejściem na emeryturę pełniła funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 4. W samorządzie tczewskim zasiada od 1998 roku. Poza obowiązkami radnej angażowała się w pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Współpracuje ze Spółdzielczym Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie i wieloma organizacjami pozarządowymi przy organizacji różnych imprez integracyjnych, edukacyjnych i okolicznościowych dla dzieci, młodzieży i seniorów. Dodatkowo pomaga także w wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych, w czasie pandemii wspierała osoby chore i potrzebujące. Gertruda Pierzynowska intensywnie angażuje się w poprawę warunków życia na osiedlu Suchostrzygi, upiększając także jego tereny rekreacyjne. W ramach budżetu obywatelskiego zbierała podpisy popierające budowę placów zabaw, siłowni pod chmurką, urządzeń do street workout, zjeżdżalni linowej, wybiegów dla psów. Długoletnia praca na niwie literackiej została nagrodzona „Kociewskim Piórem”. Jest autorką wielu publikacji, w tym: „Dwory, parki i folwarki Kociewia i Kaszub” i „Kapliczki i krzyże Kociewia”. Za działalność zawodową i społeczną odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi.

Jacek Prętki otrzymał wyróżnienie za wieloletnią działalność w dziedzinie sportu na terenie Tczewa, powiatu tczewskiego, kraju, a także za granicą.

Jacek Prętki jest społecznikiem, działaczem sportowym, związkowym od zawsze działającym na rzecz  miasta i powiatu tczewskiego. Za swoją działalność i zaangażowanie odznaczony został m.in. „Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski” oraz medalem „Pro Memoria”. Od 1991 roku jest organizatorem uroczystości patriotyczno-religijnych w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej w Tczewie, Szymankowie i Kałdowie. Od 12 roku życia działa w klubie KKS „Unia Tczew”, początkowo jako zawodnik sekcji piłkarskiej, następnie jako działacz klubowy, a od 1998 roku jako prezes. Dzięki zaangażowaniu Jacka Prętkiego, KKS „Unia Tczew” prężnie rozwija sekcję piłki nożnej oraz wioślarstwo, której wychowankowie odnoszą znaczące sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej np. na Igrzyskach Olimpijskich. Klub wychował wiele pokoleń młodych sportowców, co w dużej mierze przyczynia się do rozwoju sportu w naszym mieście.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZagrożenia w okresie zimowym
Następny artykułTe święta były godne! Podsumowanie Świątecznej Zbiórki Żywności