3 listopada br. weszła w życie ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z dnia 2 listopada 2022 r. poz. 2236). 

Na terenie Tczewa zostanie podjęta współpraca z lokalnymi podmiotami gospodarczymi (obecnymi składami węgla), które będą zaopatrywać mieszkańców w węgiel po preferencyjnej cenie – nie wyższej niż 2000 zł brutto za 1 tonę. Informację o tym, które podmioty otrzymają uprawnienia do sprzedaży węgla na terenie miasta, podamy w specjalnym komunikacie – zaraz po potwierdzeniu otrzymanym od dystrybutora paliw stałych spółki PGE Paliwa. Szacujemy, że pierwsze dostawy węgla do tych składów będą miały miejsce już w II połowie listopada br. Staramy się wspólnie z podmiotami o maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na dostawę paliwa stałego.

Węgiel, który będzie dystrybuowany w ramach zakupu preferencyjnego, będzie pochodził z importu lub z krajowego wydobycia, w zależności od dostępnej frakcji u operatora dystrybucyjnego PGE Paliwa. Surowiec będzie posiadał odpowiedni certyfikat świadczący o jego parametrach, wydany przez podmiot wprowadzający do obrotu – PGE Paliwa.

Węgiel będzie można nabyć na podstawie zaświadczeń o uprawnieniu do otrzymania dodatku węglowego. Zaświadczenia będą wydawane od 7 listopada 2022 r. na wniosek osoby uprawnionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie , w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku. Do wniosku dołącza się oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony. Dotyczy to osób, które już nabyły węgiel np. w ramach sprzedaży prowadzonej przez sklep PGG lub inny podmiot.

Uprawnione gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć węgiel w preferencyjnej cenie,  w ilości nie więcej niż 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony do końca kwietnia 2023 r. – zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. poz. 2238 w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Listę podmiotów, które będą prowadzić sprzedaż na terenie miasta Tczewa opublikujemy niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia od PGE Paliwa o zawarciu umowy na preferencyjną sprzedaż.  Informacje o możliwości zakupu węgla można też na bieżąco monitorować na stronie: www.cieplo.gov.pl – bezpłatnej wyszukiwarce wszystkich podmiotów prowadzących sprzedaż węgla na terenie całego kraju.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułUtrudnienia w ruchu drogowym – 5 listopada
Następny artykułRowerowy pracodawca 2022