PROJEKT: Potencjał obszarów położonych w głębi lądu na rzecz rozwoju przestrzennego, w aspekcie procesów degradacji. Akronim: HINTERLAND

PROGRAM: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B, Region Morza Bałtyckiego

Projekt miał na celu wypracowanie i wskazanie instrumentów dla powstrzymania procesu degradacji w obszarach typu Hinterland, jego spowolnienie i dotarcie do przyczyn.
Do celów miasta należało zbadanie:
– związków miasta z otoczeniem wiejskim, dla którego jeszcze do niedawna stanowiło centrum subregionalne,
– związków z aglomeracją trójmiejską, gdzie zagadnienia migracji i poszerzanie oferty usługowej w różnych obszarach aktywności społecznej wpływają na poziom i tempo rozwoju miasta,
– oddziaływania zjawisk zewnętrznych na uwarunkowania strategii rozwoju.
Głównym zagadnieniem projektu był problem długoterminowej degradacji obszarów położonych w pewnej odległości od stref wybrzeża, obszarów metropolitarnych oraz dużych miast. Kluczowym elementem było określenie rdzennych potencjałów tych obszarów, możliwych do wykorzystania na rzecz rozwoju. Istotne było wskazanie obszarów współpracy z terenami rozwiniętymi, których wzrost gospodarczy i społeczny odbywa się m.in. dzięki obszarom Hinterland.

LIDER PROJEKTU: Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming (Regionalny Zarząd Planowania Havelland-Flaeming, Brandenburgia, Niemcy)

PARTNERZY PROJEKTU: gminy z Niemiec, Danii, Rosji, Litwy, Polski.

W ramach projektu:
– dokonano analizy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Tczewa wobec władz,
– uzyskano „Raport z realizacji badania w ramach proj. Hinterland” – opracowanie zawiera m.in. badanie postrzegania Tczewa wśród mieszkańców Trójmiasta i okolicznych gmin.

BUDŻET PROJEKTU dla TCZEWA: 30 490 Euro
DOFINANSOWANIE: 22 270 Euro

TERMIN REALIZACJI: styczeń 2006 – grudzień 2007
STRONA PROJEKTU: www.hinterland-info.net

KONTAKT:
Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Rozwoju MiastaREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułCentrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie
Następny artykułWykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (akronim InWater)