Miasto Tczew wesprze finansowo prace konserwatorskie realizowane przez właścicieli obiektów zabytkowych. O dotacje zwróciły się trzy podmioty, które otrzymają łącznie 71 tys. zł.

Uchwałę w sprawie dofinansowanie Rada Miejska w Tczewie podjęła jednogłośnie podczas sesji 30 kwietnia br.

Rada Miejska w Tczewie Uchwałą nr XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r. przyjęła zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczew             

W terminie składania wniosków, tj. do 10 stycznia 2020 r., złożone zostały 3 wnioski.

Wszystkie dotyczą obiektów, które wpisane są indywidualnie do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Obiekty, których dotyczą wnioski, objęte są zatem ochroną konserwatorską, która umożliwia ubieganie się o dotację zgodnie z obowiązującymi na terenie miasta Tczewa zasadami.

Po analizie złożonych wniosków, a także biorąc pod uwagę środki finansowe będące do dyspozycji, a także walory zabytkowe i architektoniczne obiektów, zakres i znaczenie przeprowadzenia planowanych prac dla stanu technicznego obiektów oraz wizerunku miasta, zaproponowano przyznanie dotacji:

  1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie na prace konserwatorskie przy rokokowym konfesjonale znajdującym się w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie, w wysokości po 18700 zł nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
  2. Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie na remont elewacji frontowej II kondygnacji budynku przy Pl. Hallera 15 w Tczewie (III etap), w wysokości 40000 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
  3. Właścicielom budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Tczewie, na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mickiewicza 2, w wysokości 12300 zł, nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułUczestniczki i uczestnicy konkursu Rowerem do Pracy pomagają potrzebującym!
Następny artykułCzęść przedszkoli i żłobków wznawia działalność – od 6 maja