Marszałek województwa pomorskiego ogłasza konkurs „Pomorskie dla Seniora”. Jego celem jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.
Zgłoszenia przyjmowane są 28 maja br.


Nagrodę otrzymują Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Pracodawcy i organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1.       Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
2.       Pracodawca przyjazny Seniorom,
3.       Przyjaciel Seniora.

Kto może uczestniczyć?
W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, pracodawcy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.
1.       W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
2.       W kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.
3.       W kategorii Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.


Kto może zgłosić kandydata?
Dokonać zgłoszenia mogą:
·         jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego

·         organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
·         osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.
Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.


Jak można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).


Terminarz
Nabór zgłoszeń trwa od 14 kwietnia do 28 maja br. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 czerwca br.

Więcej informacji:https://rops.pomorskie.eu/-/rusza-kolejna-edycja-konkursu-pomorskie-dla-seniora-zglos-swojego-kandydata-do-nagrody-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-informacja

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułOpracowanie dokumentacji projektowej remontu drewnianej więźby dachowej wraz z pokryciem z dachówki ceramicznej budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Następny artykułCOVID-19 – nowy kalendarz szczepień