W Tczewie w środę i czwartek – w pierwszych dwóch dniach – nadano numer PESEL 146 obywatelom Ukrainy. Cały czas napływają kolejne wnioski.

Przypomnijmy, że uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL od 16 marca. PESEL umożliwia m.in. legalną pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej, korzystanie z usług medycznych i świadczeń rodzinnych, założenie konta w banku. Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

Ukraińcy, którzy mieszkają na terenie gminy miejskiej Tczew, mogą złożyć wypełniony wniosek, wraz ze zdjęciem i niezbędnymi dokumentami, w Urzędzie Miejskim przy ul. 30 Stycznia 1 – pokój numer 6 na parterze.

Formularz wniosku (w wersji dwujęzycznej: ukraińsko-polskiej lub rosyjsko-polskiej) można znaleźć TUTAJ. Można go też dostać bezpośrednio w urzędzie miejskim.

Форму заявки (двомовна: українсько-польська або російсько-польська) можна знайти ТУТ. Ви також можете отримати його безпосередньо в муніципальному управлінні.

We wniosku należy wpisać m.in. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, datę wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny (jeżeli wnioskodawca go posiada). Aby dodatkowo uzyskać profil zaufany, należy też podać dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu. Profil zaufany gwarantuje dostęp do polskich e-usług, takich jak np. e-recepta. Oprócz tego obywatele Ukrainy będą mogli posługiwać się elektronicznym dokumentem tożsamości w aplikacji mObywatel.

Więcej informacji o aplikacji mObywatel i dokumencie Diia.pl na stronie: https://www.gov.pl/mobywatel/ua

Більше інформації про програму mObywatel та документ Diia.pl (Дія пл) за посиланням: https://www.gov.pl/mobywatel/ua

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL trzeba ponadto okazać dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości. W przypadku osób poniżej 18. roku życia — także dokument potwierdzający urodzenie. Można okazać również dokument, który został unieważniony. W przypadku braku dokumentów będzie trzeba złożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby (powyżej 12. roku życia), której dotyczy wniosek. Do wniosku niezbędne jest także zdjęcie, spełniające takie same wymagania jak do dowodu osobistego. Obywatele Ukrainy, którzy nie mogą wykonać zdjęcia we własnym zakresie, otrzymają specjalny voucher, uprawniający do skorzystania z usługi fotografa w wyznaczonych punktach na terenie miasta. Vouchery wydawane są w tczewskiej filii Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (Migrant Info Point) przy ul. Krótkiej 9/10 w Tczewie.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku — z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana na podstawie oświadczenia. Wniosek w imieniu dziecka może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

M. ŚniegulaREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWebinaria – sytuacja w Ukrainie – praktyczne wskazówki dla pomorskich firm
Następny artykułJarmark Wielkanocny 2022