Szczegóły zamówienia

Tryb: Brak

Typ: Usługa

Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż “otwarte”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie”.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA