Szczegóły zamówienia

Tryb: Brak

Typ: Usługa

Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie”.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułOpracowanie kompletnej, kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Tczewie wraz z boiskiem i salą gimnastyczną”
Następny artykułOczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie