Panorama Miasta – wydania 2020

Bezpłatny biuletyn informacyjny samorządu Miasta Tczewa

213

Czerwiec 2020

Główny temat wydania:

100 lat temu w Tczewie powstała pierwsza w Polsce Szkoła Morska kształcąca oficerów marynarki handlowej. Przez prawie 10 lat, zanim szkołę przeniesiono do Gdyni, ukończyło ją około 140 absolwentów, którzy cieszyli się u wszystkich armatorów ogromnym autorytetem i uznaniem. Tczew już na zawsze w podręcznikach historii pozostanie kolebką polskiego szkolnictwa morskiego.

Pobierz plik PDF:

Udostępnij:

REKLAMA MIEJSKA