Szczegóły zamówienia

Tryb: Zamówienie z wolnej ręki

Typ: Usługa

Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż “otwarte”

Opracowanie kompletnej, kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Tczewie wraz  z boiskiem i salą gimnastyczną”.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA