Szczegóły zamówienia

Tryb: Zamówienie z wolnej ręki

Typ: Usługa

Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte”

Opracowanie kompletnej, kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Tczewie wraz  z boiskiem i salą gimnastyczną”.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułOpieka techniczna oraz serwis systemu monitoringu miejskiego Straży Miejskiej w Tczewie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku
Następny artykułPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie”.