Stowarzyszenie Księgowych w Gdańsku zaprasza do udziału w szkoleniu online na temat opodatkowania spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 roku.

CEL:
Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych (objęcie ich CITem) po rewolucyjnych zmianach podatkowych, które zostały wprowadzone od 1 stycznia 2021 r.

PROGRAM:

 1. Zasady wejścia w życie zmian podatkowych wprowadzających CIT dla spółek komandytowych, w tym omówienie najistotniejszych przepisów przejściowych nowelizacji, tj. m.in. dot.:
  • możliwości odroczenia „wejścia” na CIT przez spółki komandytowe,
  • rozliczenia wyników z lat poprzednich ( „starych” zysków/strat),
  • obowiązków sprawozdawczych spółek komandytowych w związku z opodatkowaniem CIT w 2021 r.,
 2. Opodatkowanie dochodów spółki komandytowej w 2021 r. – dla celów CIT, w tym omówienie m.in.:
  • zasad rozliczenia przychodów i kosztów spółki komandytowej na gruncie CIT,
  • stawek CIT jakie może zastosować spółka komandytowa (wskazanie na wątpliwości dot. stosowania preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%),
  • sposobu opłacania zaliczek na CIT przez spółkę komandytową,
 3. Rozliczenie wspólników spółki komandytowej po zmianach podatkowych, w tym omówienie, z przykładami, m.in.:
  • rozliczenia wspólników spółki komandytowej będących komandytariuszami (osoba fizyczna/osoba prawna),
  • zwolnienia z CIT/PIT wypłaty na rzecz wspólników (komandytariuszy),
  • rozliczenia wspólników spółki komandytowej będących komplementariuszami,
  • rozliczenia składek ZUS od dochodu/podatku wspólnika spółki komandytowej.
 4. Możliwe kierunki reorganizacyjne spółek komandytowych mające stanowić odpowiedź/reakcję na objęcie ich podatkiem CIT.

ORGANIZACJA:
Szkolenie odbędzie się w czwartek 20.05.2021 w godzinach 09:00-12:15 za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Czas trwania szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.

HARMONOGRAM:
08:45 – 09:00 logowanie uczestników
09:00 – 10:30 wykład część I
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 12:15 wykład część II

Szkolenie objęte patronatem przez Pracodawców Pomorza.

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi Mikołaj Hajduk – – doradca podatkowy, praktyk, wieloletni wykładowca, prelegent SKwP O/Gdańsk, Partner w Kancelarii Hajduk Stankiewicz.
W ramach szkolenia zapewniamy:
• autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
• zaświadczenie o ukończeniu.

Opłata:
160 zł od osoby
Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne
Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.
Link do zapisu na szkolenie:
https://gdansk.skwp.pl/terminy-szkolen/opodatkowanie-spolek-komandytowych-od-1-stycznia-2021-r-4-godz-gdansk-22-04-2021/#tab-1

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBezpłatne szkolenie: CAD 2D i 3D oraz programowanie robotów
Następny artykułKonkurs plastyczny „Postać z mangi lub anime”