Odpowiedzialność prawna, karno-wychowawcze konsekwencje, będące następstwem postępowań dotyczących czynów zabronionych przeprowadziła funkcjonariuszka Straży Miejskiej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie w ramach programu profilaktyki szkolnej.

Funkcjonariuszka przytoczyła podczas spotkania przykłady negatywnego zachowania się młodzieży, które mogą skutkować odpowiedzialnością karną. Poinformowała o znowelizowanych przepisach związanych z Kodeksem postepowania w sprawach o wykroczenia, Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Pogadanka miała na celu uświadomienie młodemu pokoleniu, jak ważne jest postepowanie zgodnie z prawem. Omawiane tematy miały z jednej strony pokazać zagrożenia, na jakie narażona jest dzisiejsza młodzież, z drugiej przestrzec młodych ludzi przed łamaniem prawa.                              

Na koniec każdy z uczestników mógł założyć alkogogle,  narkogogle i osobiście przekonać się, jak zmienia się postrzeganie świata po spożyciu alkoholu i środków odurzających oraz jak trudne w tym czasie jest kontrolowanie własnych odruchów i zachowań.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKomunikat w sprawie dodatku elektrycznego
Następny artykułKonkurs na logo powiatu tczewskiego