Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: Usługa

Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w 2020 roku: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod odpadów 20 03 01; 2) opakowań z papieru i tektury – kod odpadów 15 01 01, 20 01 01; 3) opakowań z tworzyw sztucznych i tworzywa sztuczne – kod odpadów 15 01 02, 20 01 39; 4) opakowań ze szkła, szkło – kod odpadów 15 01 07, 20 01 02; 5) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) – kod odpadów 20 02 01; 6) bioodpady – resztki żywności – kod odpadów 20 01 08. Szacuje się, że w skali roku zostanie odebranych ok. 2679 m3 odpadów w tym: odpady komunalne zmieszane ok. 1855 m3, papier ok. 355 m3, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe ok. 325 m3, szkło ok. 83 m3, bioodpady – odpady zielone ok. 51 m3 i bioodpady – resztki żywności „BIO” ok. 10 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPrzewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki
Następny artykułUdostępnienie serwera oraz urządzeń kopiująco-drukujących dla zapewnienia środowiska wydruku w Urzędzie Miejskim w Tczewie