Na październikowej sesji Rady Miejskiej głosowana była nowa stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych, która będzie obowiązywać od początku 2021 r.

Nowa stawka wynosić będzie 27 zł od osoby miesięcznie. Jeśli  na nieruchomości nie wypełnia się obowiązku segregowania śmieci, opłata wzrośnie do 81 zł od osoby miesięcznie.

Zgodnie z przepisami, maksymalna opłata, którą gmina ma prawo nałoży, to 36 zł od osoby, a maksymalna opłata za niesegregowanie odpadów może być 4-krotnością tej kwoty.

Z przeprowadzonej analizy planowanych na 2021 rok kosztów na realizację systemu gospodarki odpadami oraz wpływami z dokonywanych wpłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych wynika, iż system nie bilansuje się i  powstała konieczność podwyższenia kosztu jednostkowego opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.

W 2013 r., gdy uruchamialiśmy system selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z deklaracjami, opłaty uiszczało ponad 56,8 tys. mieszkańców, teraz ich liczba nieco przewyższa 48 tys.

Planowane koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r. wynoszą 14.982.094 zł  w tym:

– koszty odbioru, transportu, przetwarzania odpadów i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:  14.656.535 zł,

– koszty obsługi administracyjnej systemu: 325.559 zł.       

Radni przyjęli uchwałę  13 głosami „za”, przy 9 przeciwnych i 1 wstrzymujących się.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułLapidarium w Fabryce Sztuk
Następny artykułKoncert Blue Willmingtons odwołany