Podczas listopadowej sesji  radni przyjęli uchwałę w sprawie sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu Nowego Centrum Usługowego  przy ul. Wojska Polskiego. 

Celem planu  jest doprecyzowanie przeznaczenia dla  terenów zabudowy usługowej  poprzez wyeliminowanie  zapisu dopuszczającego funkcje mieszkaniowe w rejonie byłego koszarowca (1.U, 2.U i 3.U.). – To dopiero początek procedury, ale chcielibyśmy ją zakończyć jak najszybciej, tak aby jeszcze w przyszłym roku było możliwe ogłoszenie przetargów. Zmiana planu pozwoli na wykluczenie na ponad 5 hektarach funkcji mieszkaniowych, co zabezpieczy interesy miasta na tym obszarze.  Po zmianie planu nieruchomość będzie mogła być wydzierżawiona lub sprzedana – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.

Dzięki zmianom w planie, teren ten zostanie  przeznaczony pod funkcje usług biurowych jako dominujących, z dopuszczeniem uzupełniających funkcji usługowych tj. usługi  administracji i zarządzania, usługi zdrowia, gastronomii, kultury, sportu,  rekreacji, hotelarstwa, zieleni urządzonej, infrastruktury komunikacyjnej,  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKomunikat w sprawie świadczeń rodzinnych
Następny artykułTomasz Bronk prezesem spółki TCSiR