Fabryka Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie zaprasza na wystawę malarstwa Joanny Bentkowskiej-Hlebowicz pt. „Przestwory”. Wystawa jest czynna do 4 kwietnia br.

  • poniedziałek-piątek 8.00-18.00
  • soboty, niedziele 10.00-16.00
  • ostatnie wejście 45 minut przed zamknięciem
  • zasady sanitarne: przerwy na dezynfekcję 12.00-12.15, 14.00-14.15, 16.00-16.15; maseczki; dezynfekcja rąk; dystans 1,5-2 m pomiędzy zwiedzającymi
  • wstęp bezpłatny

Joanna Bentkowska-Hlebowicz tworzy w obszarze malarstwa. Głównym tematem obrazów jest pejzaż industrialny – infrastruktura portowa. W temacie tym poszukuje relacji zachodzących miedzy tematem samego portu a różnymi jego aspektami. Od relacji morza ze stałym lądem po bogatą symbolikę związaną z zagadnieniami morskimi. Autorka głównie skupia się na konstrukcji infrastruktury portowej, statków, często pomijając wodę. Ukazuje natłok linii, kierunków, konturów oplatających płaską plamę. Ostatnio do pozornego chaosu autorka stosuje zwielokrotnienie wybranej płaszczyzny, która dodatkowo komplikuje zastaną w obrazie rzeczywistość. To wszystko jeszcze dobitniej sprawia, że ukazane w obrazie przestrzenie portowe stają się niespokojne i skłaniają do zastanowienia nad specyfiką portu. Poprzez zmultiplikowanie fragmentów obrazu artystka zastanawia się nad subiektywnym odbiorem otaczającego świata, wybieraniem i zapamiętywaniem elementów ważnych dla każdego człowieka.

Joanna Bentkowska-Hlebowicz –  studia na Wydziale Wychowania Artystycznego WSP w Olsztynie. Dyplom w 1997 r. w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych uzyskała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w pracowni malarstwa i rzeźby. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA – ART oraz do Stowarzyszenia Areszt Sztuki i Fundacji Wyłom. Jest autorką 30 wystaw indywidualnych, m.in. w Olsztynie, Gdyni, Warszawie, Rzeszowie, Kielcach, Lidzbarku Warmińskim, Zebrzydowicach i Czeskim Cieszynie.  Brała też udział w ok. 100 konkursach oraz wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Francji, Niemczech, Serbii, na Ukrainie, w Korei Płd., Holandii i Chorwacji. Laureatka konkursów malarskich. Prowadzi i organizuje  warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, kursy przygotowawcze na studia artystyczne oraz  konkursy plastyczne dla młodzieży. Jest kuratorem wystaw studenckich, a także wystaw absolwentów uniwersytetu organizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM w Olsztynie.

[FSz]REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPonad 360 tys. zł na stypendia szkolne w 2020 r.
Następny artykułProgram stypendialny Klasa – rekrutacja potrwa do 15 kwietnia