Do sprzedaży przeznaczona została działka przy ul. Tczewskich Saperów na terenach po byłej jednostce wojskowej.

Działka nr 422/1 przeznaczona jest pod funkcje usług centrotwórczych jako dominujące, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, parkingów, garaży wbudowanych, zieleni urządzonej, elementów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Powierzchnia gruntu 4315 m².

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym, w niewielkiej odległości od centrum miasta, na terenach po byłej jednostce wojskowej, w sąsiedztwie terenów niezagospodarowanych, nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obiektów szkolnych
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przez nieruchomość przebiega sieć uzbrojenia technicznego: ciepłownicza, gazowa i kanalizacji sanitarnej. Przetarg odbędzie się 21 czerwca. Cena wywoławcza 2 440 000 zł (+VAT). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, pod numerem telefonu: /58/ 77 59 364.

Szczegóły na: https://bip.tczew.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/624456/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nierREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZmiana harmonogramu odbioru odpadów
Następny artykułNieruchomości na sprzedaż przy ul. Czerwonego Kapturka