Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Osoby, które chciałyby się spisać SAMODZIELNIE, a nie mają dostępu do komputera i Internetu, mogą skorzystać z komputera w Urzędzie Miejskim w Tczewie lub w Urzędzie Gminy Tczew.

Samodzielnie można się spisać wchodząc na stronę: https://spis.gov.pl/ Tam również znajdują wszelkie informacje na temat akcji spisowej. Osobom starszym lub potrzebującym wsparcia, ale mieszkającym samotnie, które nie są w stanie samodzielnie dokonać samospisu przez internet, zalecamy dokonanie spisu poprzez infolinię spisową nr 22 279 99 99 lub poczekać aż skontaktuje się z nami rachmistrz spisowy.

Spis potrwa do 30 września.

Obowiązkiem spisowym są objęte:
– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. 

Masz pytania?

Dodatkowo uruchomiona została infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Co zawiera formularz?

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.). Jeżeli okres przebywania za granicą respondenta jest krótszy niż rok, wówczas wypełnia on kwestionariusz emigranta krótkookresowego, jeżeli wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. W przypadku emigranta, o którym informacji udziela respondent dokonujący samospisu, mieszkający w Polsce, każde pytanie kwestionariusza osobowego zawiera dodatkową odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na ten temat”. W związku z powyższym w formularzu elektronicznym nie ma numeracji pytań.

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.

więcej informacji: https://spis.gov.pl/

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułCOVID-19 – nowy kalendarz szczepień
Następny artykułPowszechny Punkt Szczepień w SP 8 od 26 kwietnia rozpoczyna szczepienia