Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: Roboty budowlane

Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie.       

Modernizacja kanalizacji deszczowej przebiegać będzie po trasie obecnie istniejącej kanalizacji deszczowej z zachowaniem spadków i zagłębień rur oraz posadowieniem nowych studni w miejscu modernizowanych. Rzędne włazów studni dostosować należy do niwelety terenu. Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym planuje się przejazd jedną stroną drogi lub całkowite zamknięcie z zaplanowanym objazdem. Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Zarządcą Drogi. Wykonawca włączy istniejące kraty uliczne, jeżeli ich stan techniczny będzie dobry lub wymieni je na nowe.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułUdostępnienie serwera oraz urządzeń kopiująco-drukujących dla zapewnienia środowiska wydruku w Urzędzie Miejskim w Tczewie
Następny artykułDostawa i montaż wyposażenia budynku Rodzinnego Klubu Zatorze przy ul. Elżbiety 19 B w Tczewie