PROJEKT: Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych

PROGRAM: Pomoc Techniczna, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

LIDER PROJEKTU: Gdański Obszar Metropolitalny

PARTNERZY: jednostki samorządu terytorialnego zrzeszone w GOM i PUMA.

Najważniejszym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez upowszechnienie monitoringu usług publicznych jako istotnego narzędzia w polityce rozwoju. Udział w projekcie przynieść ma samorządom GOM i PUMY wymierne korzyści. Wprowadzenie systemu monitoringu oraz możliwość wymiany doświadczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wpłynie na podwyższenie standardu świadczonych usług publicznych.

W ramach projektu planowane są również spotkania sektorowe oraz konsultacje z ekspertami. Podjęte zostaną także działania wspomagające sporządzanie planów i dokumentów strategicznych, dzięki którym możliwe będzie aplikowanie o środki europejskie w latach 2014-2020.

W ramach projektu prowadzone będzie też pierwsze kompleksowe badanie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez samorządy (w obszarach: edukacji, zdrowia, komunikacji, usług komunalnych i kultury).

TERMIN REALIZACJI: kwiecień 2013- wrzesień 2014

KONTAKT:

Katarzyna Wojciechowska
Wydział Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Tczewie
email: wojciechowska@um.tczew.pl

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSzansa małego ucznia – indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie
Następny artykułInterloc – podniesienie międzynarodowych kompetencji władz lokalnych