Wyłoniony został wykonawca II etapu budowy stadionu przy ul. Bałdowskiej. Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Gardenia Sport sp. z o.o. z Warszawy, która wykona zadanie za 2 414 162,19 zł. II etap pozwoli wyposażyć obiekt w zaplecze sanitarne, trybuny, miejsca parkingowe, oświetlenie.

Na przetarg wpłynęło 5 ofert, jedna z nich została odrzucona ze względu na brak wymaganych wyjaśnień (dotyczących rażąco niskiej ceny). Podpisanie umowy planowane jest do końca stycznia br.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. :

  • dostawę, montaż i podłączenie do wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodnych i sanitarnych kompletnego modułowego kontenera sanitarnego
  • dostawę wyposażenia boiska piłkarskiego (np. wiaty dla zawodników rezerwowych, wiata dla sędziów, chorągiewki narożne),
  • dostawę wyposażenia stadionu lekkoatletycznego (np. poprzeczki do skoku wzwyż, płotki wyczynowe, bloki startowe, tablice do obliczenia okrążeni, oszczepy, dyski do rzutu, kule do rzutów),
  • budowę trybun dla ok. 500 osób
  • remont istniejącego budynku sanitarnego wraz z budową toalety dla osób niepełnosprawnych,
  • wykonanie nawierzchni utwardzonych, w tym parkingu (30 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dla 2 autobusów) i ciągów pieszych,
  • dostawę i montaż elementów małej architektury,
  • wykonanie oświetlenia parkingu, bieżni, terenu przy kontenerach,
  • wykonanie kompletnego systemu monitoringu z doprowadzeniem zasilania do kamer,
  • wykonanie systemu nagłośnienia obiektu.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec października 2021 r.

Wiosną 2020 r. zakończony został I etap budowy stadionu lekkoatletycznego.

Powstała wówczas m.in. bieżnia lekkoatletyczna oraz sektor rzutów z nawierzchnią z trawy naturalnej, płyta boiska piłkarskiego, wykonano  kanalizację deszczowej. Boisko otrzymało certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Władze PZLA uznały, że na stadionie w Tczewie mogą być rozgrywane wszystkie konkurencje biegowe  (bez biegu z przeszkodami), chód sportowy, skok wzwyż, skok o tyczce, skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut młotem oraz rzut oszczepem.

I etap kosztował 4,8 mln zł.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułJakie będzie nowe Mevo – spotkanie z mieszkańcami metropolii
Następny artykułKonkurs fotograficzny prezydenta miasta – edycja 2021