7 lipca odbyło się otwarcie ofert na budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów – I etap.

Wpłynęło 8 ofert – od 269 tys. zł do blisko 1,2 mln zł, z czego 5 firm mieści się w zaplanowanym budżecie. Obecnie trwa analizowanie ofert.

W tym roku realizowany będzie pierwszy etap inwestycji czyli wykonanie części z opracowania projektowego – Budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie wraz z adaptacją istniejącego zbiornika terenowego na zbiornik retencyjny wód opadowych i roztopowych. Inwestycja będzie wykonywana w oparciu o projekt budowlany, wykonawczy oraz warunki pozwolenia na budowę. Teren objęty inwestycją jest terenem, na którym wcześniej odbywały się ćwiczenia wojskowe, dlatego też prace należy prowadzić z należytą ostrożnością.

M.L.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRuch to zdrowie – twórcze spotkanie w Centrum Kultury i Sztuki
Następny artykułUwiecznij Tczew na fotografiach i wygraj