LV sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 23 lutego

164

W czwartek, 23 lutego, o godz. 10.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1, odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Tczewie.

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2023 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c luty 2023 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 stycznia do 22 lutego 2023 r.
 1. Część druga:
 • Informacja z realizacji w 2022 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
 • Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2022 r.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustanowienia pomnika przyrody
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego                 w Tczewie przy ul. Rokickiej,
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie.
  • przyjęcia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,  
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia                   i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia,     
  • dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 r.
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułEksploatacja fontann oraz zdrojów wodnych w okresie od maja do listopada 2023 r.
Następny artykułIgrzyska dzieci w mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców już za nami