PROJEKT:   Liquid Energy – Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of  green energy technology  (Skroplony biogaz jako siła napędowa rozwoju i wykorzystania technologii zielonej energii)

PROGRAM: Program Współpracy Transgranicznej INTEREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020

LIDER PROJEKTU: Instytut Morski w Gdańsku

PARTNERZY:

 • Gmina Miejska Tczew
 • Park Naukowo- Technologiczny Kłajpeda
 • HIERO- Rostock

OPIS PROJEKTU: Projekt Liquid Energy jest odpowiedzią na potrzebę wspólnego opracowania rozwiązań technicznych oraz stworzenia platformy technologicznej dla wykorzystania skroplonego gazu jako paliwa alternatywnego w przyszłości. Szczególnym wyzwaniem technicznym związanym z energią jest przechowywanie i dystrybucja dużej ilości energii, np. w postaci ciekłego biogazu (LBG) lub gazu ziemnego (LNG). Wymaga to przede wszystkim przebudowy całej gamy produktów i usług technicznych dotyczących produkcji, dystrybucji (w tym transport) oraz zastosowania.

CEL PROJEKTU:  Celem projektu jest zwiększenie świadomości grupy docelowej na temat korzyści wynikających z możliwości technologicznych odnośnie zrównoważonego rozwoju regionalnego jak również poszukiwanie  firm i innych partnerów, takich jak instytucje badawcze oraz  regionalni decydenci, w celu  uaktywnienia rozwoju transgranicznych rozwiązań technologicznych i produktów związanych z LBG/LNG jako paliwem przyszłości. Potencjał przyszłej współpracy transgranicznej przewidziany jest w następujących aspektach:

 • opracowanie wspólnego podejścia mającego na celu wdrożenie rozwiązań istotnych dla LNG/LBG i pokrewnych technologii, z uwzględnieniem specyfiki każdego kraju uczestniczącego;
 • promowanie zrównoważonego i zielonego transportu;
 • promowanie zielonej działalności/biznesu;
 • ujednolicenie procedur i dokumentów do stosowania LNG/LBG i związanych z tym technologii.

REZULTATY PROJEKTU: Rezultatem realizowanego projektu jest raport zawierający informacje na temat LBG/LNG, tzw. łańcucha dostaw w rejonie Morza Bałtyckiego (porty nadbałtyckie), aspektów technicznych i możliwości transportu LBG/LNG,  zagrożeń środowiskowych wynikających z transportu i stosowania LNG oraz omówienie prawodawstwa międzynarodowego i polityki Unii Europejskiej. Rezultatem jest również wniosek projektowy dotyczący LBG/LNG, który zostanie złożony do Programu Współpracy Transgranicznej INTEREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020.

TERMIN REALIZACJI:

01.09.2016-31.03.2017

BUDŻET:

 • Całkowity koszt projektu: 39 500 Euro
  w tym budżet Gminy Miejskiej Tczew: 39 500 Euro
  współfinansowanie ze środków EFRR 85 %:  3315 Euro
  wkład własny Gminy Miejskiej Tczew 15%: 585 Euro
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSięgnijmy po więcej- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew
Następny artykułBudowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi