Powiatowa Komisja Lekarska w Tczewie mieści się przy ul. Sobieskiego 10, w pomieszczeniach Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Tczewie, pracuje od 29 maja do 30 czerwca 2023 r. w godz. 8.00-16.00. Powiatowa Komisja Lekarska w Tczewie przyjmuje wezwane osoby z terenu Miasta Tczewa w dniach 29 maja do 13 czerwca 2023 r. Kobiety będą przyjmowane 30 czerwca 2023 r.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. dotyczy:

 • mężczyzn urodzonych w 2004 roku (tzw. rocznik podstawowy),
 • mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
 • do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które w latach 2021-2022:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożył wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
 • do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 994).
 • do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej  do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą stawić się ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą stawić się również osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązane są przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, 
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową).REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWolontariusze z Fundacji To i Co i firmy Flex pojadą na rowerach z Tczewa do Amsterdamu po wyjątkową czekoladę
Następny artykułRozbudowa WestRock otwiera możliwości zatrudnienia w Tczewie