Wkrótce zakończy się przebudowa ulic Krętej i Podgórnej . Staromiejskie uliczki dołączą do najbardziej  urokliwych zakątków Tczewa.

Przebudowa obu ulic to jest to inwestycja samorządu miasta. Pierwotnie zakończenie prac planowano na koniec lipca – przy ul. Krętej i koniec sierpnia – przy ul. Podgórnej. Z uwagi na kolizję z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym, planowane zakończenie inwestycji przesunęło się o ok. 2 miesiące, czyli do połowy października.

Zakres prac przy obu ulicach jest podobny. To gruntowana przebudowa obu ulic wraz z infrastruktura podziemną, utworzenie ciągów pieszo-jezdnych, wykonanie elementów małej architektury, zagospodarowanie zielenią, wykonanie oznakowania, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowa monitoringu wizyjnego. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Zamkowej z Podgórną, przy ul. Podgórnej wykonane zostaną zatoki postojowe.

Obecny stan prac przedstawia się następująco:

● ulica Kręta:

Ul. Kręta

Wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, wykonano prace związane z budową nowej linii oświetlenia oraz przebudową kolizji energetycznych, zakończono wykonanie schodów terenowych, murów oporowych, donic oraz nawierzchni. 

Do zrealizowania pozostało wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego oraz nawierzchnia tarasu widokowego, wykończenie ścian tarasu widokowego poprzez m.in. wykonanie płaskorzeźby będącej współczesną interpretacją symbolu miasta – gryfa. montaż barierek ochronnych oraz montaż elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni.

●  ul Podgórna:

Ul. Podgórna

Wykonano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej, rozpoczęto prace konstrukcyjno-budowlane oraz prace drogowe  (tarasy, warstwy konstrukcyjne, ułożenie krawężnika, częściowe ułożenie nawierzchni chodnika), rozpoczęto budowę oświetlenia oraz prace związane z budową monitoringu. 

Do zrealizowania pozostały roboty elektryczne – budowa oświetlenia, prace konstrukcyjno-budowlane i drogowe: wykonanie schodów terenowych, murów oporowych, tarasów nawierzchni jezdni i chodników a także roboty wykończeniowe.

Inwestycje są realizowane w ramach Projektu pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” podlegającego współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

M.M.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMamy dofinansowanie na stadion lekkoatletyczny
Następny artykułPodgórna 8 –przetarg rozstrzygnięty