Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok w sprawie systemu FALA

314

14 października Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok w sprawie odwołań związanych z przetargiem na wyłonienie głównego wykonawcy systemu zintegrowanego biletu FALA. Najważniejsze przesłanie odczytanego wyroku to nakaz unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownego przeprowadzenia badania i oceny ofert – już bez uwzględnienia oferty konsorcjum Thalesa.

Przypomnijmy: do przetargu przystąpiły cztery podmioty:

Mennica Polska SA,

konsorcjum, którego Liderem jest Asseco Data System SA,

Conduent Business Solutions France SAS,

konsorcjum, którego liderem jest Thales Polska Sp. z o.o.

Oferta Mennicy Polskiej została odrzucona. 7 lipca br. komisja przetargowa ogłosiła dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty i wskazała na konsorcjum Thales Polska.

Po ogłoszeniu do KIO wpłynęły cztery odwołania (złożyli je przedstawiciele zarówno Thalesa, Conduenta, jak i Asseco) i postępowanie w ich sprawie trwało aż do tej pory.

Co ten wyrok oznacza dla spółki InnoBaltica i dla realizacji systemu FALA?

– Przede wszystkim należy teraz poczekać na wyrok wraz z uzasadnieniem – mówi Grzegorz Bebłowski, główny specjalista ds. zamówień publicznych w spółce InnoBaltica. – Uzasadnienie to będzie miało dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ z jego treści wynikać będą szczegółowe  wytyczne co do dalszych czynności.

Pierwszym działaniem będzie oczywiście unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z wyrokiem KIO. Następnie komisja przetargowa na nowo przeprowadzi badanie oraz ocenę ofert – w tej sytuacji w grze pozostają już  tylko dwaj wykonawcy: konsorcjum, którego Liderem jest Asseco Data System SA oraz firma Conduent Business Solutions France SAS.

Wykonawca, którego propozycja okaże się najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia dokumentów (niezbędnych ze względów formalnych) i jeśli nie będzie przeszkód – ponownie zostanie ogłoszony wybór oferty najkorzystniejszej. Zakładamy, że stanie się to w pierwszej połowie listopada br.

Kilka słów o systemie FALA

Istotą pomorskiego systemu będzie zintegrowanie wszystkich środków publicznego transportu zbiorowego z obszaru całego województwa pomorskiego. Ideą, która przyświecała projektantom FALI było hasło „wsiadam i jadę” – nie muszę znać cen biletów, a i tak poniosę najniższe z możliwych koszty (system uwzględnia moje ulgi, dobiera najlepszą taryfę i jeśli jest taka możliwość, łączy bilety w taki sposób, aby dać jak najniższą sumę).

(InnoBaltica)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSeniorzy świętowali złote gody
Następny artykułKabaret Czesuaf – zmiana daty!