Tczewscy strażnicy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej 21 grudnia sprawdzali punkty sprzedaży fajerwerków.

Podczas wizyt w punktach sprzedaży materiałów pirotechnicznych strażnicy  przypominają sprzedającym o zakazie sprzedaży fajerwerków nieletnim, ponadto kontrolujący sprawdzają czy we wszystkich punktach sprzedaży, w widocznych miejscach umieszczone są tabliczki informujące o tym zakazie. Strażacy sprawdzają czy sprzedający mają obowiązkowe gaśnice i koce, a także czy przestrzegają przepisów przeciwpożarowych. Dodatkowo funkcjonariusze zwracają uwagę na to, czy w danym punkcie sprzedaży nie jest przechowywana większa ilość materiałów pirotechnicznych niż dopuszczalna.

Pamiętajmy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się materiałami pirotechnicznymi, ponieważ nieostrożne obchodzenie się z nimi może być przyczyną wypadków czy zniszczeń mienia. Fajerwerki, petardy i race to materiały wybuchowe, które niewłaściwie użytkowane mogą spowodować obrażenia zagrażające zdrowiu, a nawet życiu: oparzenia, urazy wzroku, słuchu, a w skrajnych przypadkach utratę kończyn lub nawet śmierć.

Kolejne kontrole planowane są w przyszłym tygodniu.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSprawcy zniszczenia mienia zatrzymani
Następny artykułSesja budżetowa – 28 grudnia