W związku z zakończeniem strategii Polityka Rowerowa Miasta Tczewa do 2020 roku, Prezydent Miasta Tczewa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu nowego dokumentu strategicznego tj. Polityka rowerowa miasta Tczewa do 2030 roku.

Raport z ewaluacji poprzedniej strategii znajdą Państwo na naszej stronie pod adresem http://www.rower.tczew.pl/raport-z-ewaluacji-strategii-polityka-rowerowa-miasta-tczewa-do-2020-r/  

Nowo opracowana strategia, obejmuje działania (zarówno twarde – infrastrukturalne, jak i miękkie – o charakterze społecznym), mające na celu poprawę jakości i warunków ruchu rowerowego w mieście. 

Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Tczewa do 2030 roku, ruch rowerowy w mieście ma być traktowany jako jedna z nadrzędnych form mobilności miejskiej.

Niniejszy dokument wyznacza wizję i cele do realizacji w ramach miejskiej polityki rowerowej na okres 2021-2030 w Tczewie.

– Wizja: Tczew miastem dostępności rowerowej i równego dostępu do transportu rowerowego.

– Cel główny: Systematyczne, coroczne zwiększanie ruchu rowerowego w Tczewie.

– Strategia rowerowa do 2030 roku zawiera listę inwestycji rowerowych ułożoną według ważności realizacji. Do określenia hierarchizacji tras rowerowych zastosowano wiele kryteriów, z których każde cechuje się inną rangą (istotnością). Stworzenie docelowego układu tras rowerowych zwiększy spójność sieci dróg rowerowych oraz udziału ruchu rowerowego w transporcie.

Konsultacje przeprowadzane będą w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

Przyjętymi formami konsultacji społecznych będą:

  1. zbieranie uwag na formularzu konsultacyjnym:
    1. drogą elektroniczną na adres: rowery@um.tczew.pl
    2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew – z dopiskiem „rowery”;
    3. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew w godzinach pracy Urzędu Miasta, składane do skrzynki przy Biurze Obsługi Klienta.
  2. spotkanie konsultacyjne online

– Spotkanie odbędzie się w dniu 28.01.2021 r. o godz. 17.00 za pomocą platformy Teams Microsoft. Link do spotkania https://tiny.pl/r5nsb 

Konsultowany projekt strategii Polityka Rowerowa Miasta Tczewa do 2030 roku oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od  dnia  18  stycznia  2021  r.  w  Biuletynie  Informacji Publicznej  i  pod  adresem  internetowym https://wrotatczewa.pl/   na   stronie   internetowej Urzędu Miasta Tczewa i bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Tczewie w Biurze Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu. 

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRuszyły zapisy na konferencję otwierającą nowy program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Następny artykułTransport dla osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień COVID